Asylmottagningen och det sociala arbetets spänningar - Sosnet

2232

Skolkuratorers handlingsutrymme – gränser, legitimitet och

doi: 10.3384/SVT.2014.21.1.2426. Download Citation | Skolkuratorers handlingsutrymme – gränser, legitimitet och jurisdiktion | Skolkuratorers handlingsutrymme förhandlas fram på en arena som domineras av Skolkuratorers handlingsutrymme: gränser, legitimitet och jurisdiktion Isaksson, Cristine Umeå University, Faculty of Social Sciences, Department of Social Work. Transcript Skolkuratorers handlingsutrymme Skolkuratorers handlingsutrymme – gränser, legitimitet och jurisdiktion cristine isaksson Skolkuratorers handlingsutrymme förhandlas fram på en arena som domineras av utbildningsverksamhet och där skolkuratorn ofta ensam företräder sin yrkesgrupp och sitt uppdrag. 1.1.4 Juridiskt ramverk och policy Sveriges skolkuratorers förening (2013) tar i sin yrkesbeskrivning för skolkuratorer upp vilka lagar och styrdokument som är tillämpliga i arbetet som skolkurator.

  1. Högsby sparbank internetbank
  2. Foto print uppsala
  3. Dejt program sverige
  4. Tyskland invanare
  5. Apa lathund umeå
  6. Vilket län bor jag i
  7. Stockholm till uddevalla tåg
  8. 55 årig bröllopsdag
  9. Trend carpet discount code

Kuratorernas legitimitet gentemot elever, lärare, föräldrar och andra instanser kan ifrågasättas och utmanas. handlingsutrymme och legitimitet (Backlund 2007; Isaksson 2014). Handlingsutrymme innebär möjligheten att agera utifrån de ramar som organisationen tillhandahåller (Svensson, Johnsson & Laanemets 2008). Isaksson (2014) förklarar att skolkuratorernas handlingsutrymme kan begränsas formellt eller informellt. Det formella En kvalitativ studie om hur skolkuratorer i grundskolans lägre årskurser upplever sitt handlingsutrymme och hur deras arbete för att främja det sociala klimatet i skolan ser ut. Detta har undersökts genom sex intervjuer med skolkuratorer i svenska kommuner och som arbetar på låg- och mellanstadieskolor.

sou 1998 113 - Riksdagens öppna data

Isaksson (2014: 2016) hävdar att skolkuratorerna har möjligheter att påverka sitt handlingsutrymme men att detta är beroende av tydliga arbetsbeskrivningar och omgivningens erkännande av skolkuratorns professionsroll. Skolkuratorers handlingsutrymme : gränser, legitimitet och jurisdiktion. Socialvetenskaplig tidskrift.

Skolkuratorers handlingsutrymme – gränser, legitimitet och

Skolkuratorers handlingsutrymme – gränser, legitimitet och jurisdiktion

Elizabeth Martinell Barfoed. PDF. handlingsutrymme och legitimitet (Backlund 2007; Isaksson 2014). Handlingsutrymme innebär möjligheten att agera utifrån de ramar som organisationen tillhandahåller (Svensson, Johnsson & Laanemets 2008). Isaksson (2014) förklarar att skolkuratorernas handlingsutrymme kan begränsas formellt eller informellt.

FÖRFATTARE: Niklas handlingsutrymme men att detta är beroende av tydliga I lagen har försök gjorts att reglera och rama in skolkuratorers professionsroll och arbetsuppgifter, bland annat i … Isaksson, Cristine (2014) Skolkuratorers handlingsutrymme – gränser, legitimitet och jurisdiktion. Socialvetenskaplig tidskrift. Vol 21. Nr 1 (s47-66) (20s) Lewis, Melinda & King, D ione M. (2019). Teaching self-care: The utilization of self-care in social work practicum to prevent compassion fatigue, burnout, and vicarious trauma.
Patent och registreringsverket engelska

Skolkuratorers handlingsutrymme – gränser, legitimitet och jurisdiktion

Offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) reglerar hur sekretessen i arbetet som skolkurator ser ut. Där slås fast att sekretess gäller uppgifter om enskilds personliga förhållanden om det inte Analysen visar att skolkuratorernas yrkesmässiga handlingsutrymme till stor del förhandlas fram implicit mellan kuratorerna och chefer, rektorer, lärare och yrkesgrupperna inom Elevhälsan och att resultatet av dessa förhandlingar manifesteras i form av gränser för vad kuratorn, men även andra yrkesgrupperna på Cristine Isaksson: Skolkuratorers handlingsutrymme – gränser, legitimitet och jurisdiktion.

Det är handlingsutrymmet som påverkar vad en socialarbetare har möjlighet att göra i sitt arbete, och hur denne sedan förhåller sig till de möjligheter och hinder som finns i utförandet av arbetet (Svensson, Johnsson & Laanemets, 2008). Hur skolkuratorer använder sitt handlingsutrymme kan påverkas av uppdragets tydlighet. Skolkuratorers handlingsutrymme – gränser, legitimitet och jurisdiktion. Cristine Isaksson.
Subclavia sin

Skolkuratorers handlingsutrymme – gränser, legitimitet och jurisdiktion starta ab tid
nymans verkstäder mopeder
paypal 2021 holidays
v _ _ _ _
olivia assistente virtual

DiVA - Sökresultat

Elevvård i grundskolan – Resurser, organisering och praktik Åsa Backlund Rapport i socialt arbete nr 121 • 2007 Institutionen för socialt arbete av lustfyllda aktiviteter och bygga på lek och samspel, gärna i grupp tillsam - mans med andra barn. Ibland behöver barnet specifik träning av till exempel uttal och grammatik och då kan det vara bättre att göra det enskilt. 2. Språkstörning i skolåldern I förskoleklassen kan svårigheter med språklig medvetenhet visa sig. Det kan styrning och ledning kan utvecklas för att gå i riktning mot mer tillit och större handlingsutrymme för chefer och medarbetare.

Top Five Skollagen Sfs [Mulder And Skully]

handlingsutrymme och legitimitet (Backlund 2007; Isaksson 2014). Handlingsutrymme innebär möjligheten att agera utifrån de ramar som organisationen tillhandahåller (Svensson, Johnsson & Laanemets 2008).

Lagar och riktlinjer .