Nanexa - NANEXA - Flashback Forum

5089

Börsdata Terminal

Det kanske inte Nanexa rekryterar chef för farmaceutisk utveckling: 18 Feb 2021: Nanexa Bokslutskommuniké 2020: 18 Feb 2021: Nanexa offentliggör utfallet av nyttjande av teckningsoptioner av serie TO2: 12 Feb 2021: Nanexa informerar om sista dag för utnyttjande av teckningsoptioner av serie TO2: 02 Feb 2021: Nanexa update 2021 – webcast: Fler nyheter Emissionsvolym Vid fullt nyttjande av teckningsoptioner av serie TO2 tillförs Nanexa cirka 25,5 MSEK före emissionskostnader, vilka beräknas uppgå till cirka 400 KSEK. Handel med teckningsoptioner Handel med teckningsoptioner pågår på Nasdaq First North Growth Market till och med den 11 februari 2021. Hur teckningsoptionerna nyttjas: Nanexa AB (publ) (”Nanexa” eller ”Bolaget”) genomförde under februari 2020 en företrädesemission av units där varje unit innehöll fyra (4 Teckningskurs för nyttjandet av teckningsoptioner av serie TO2 i Nanexa har fastställts till 8,42 SEK | Analysguiden - Analys, Börs, Bolagsfakta - användbart verktyg för investerare Nanexa AB (publ) (”Nanexa” eller ”Bolaget”) genomförde under februari 2020 en företrädesemission av units där varje unit innehöll fyra (4) aktier och två (2) vederlagsfria teckningsoptioner av serie TO2. Sammantaget emitterades 3 031 978 teckningsoptioner av serie TO2. Nanexa AB meddelar att den sista dagen för teckning av aktier genom utnyttjande av teckningsoptioner av serie TO2 är på måndag den 15 februari 2021. Innehavare av teckningsoptioner äger rätt att för varje teckningsoption av serie TO2 teckna en ny aktie i Nanexa till en kurs om 8,42 SEK per aktie. Nanexa AB på Spotlight gör en nyemission på 45,5 Mkr. Prospekt och teckningssedel för att investera i aktie. Värdering och villkor Nanexa AB (”Nanexa” eller ”Bolaget”) offentliggör idag utfallet av nyttjandet av teckningsoptioner av serie TO2, vilka emitterades i samband med Bolagets företrädesemission i februari 2020. Teckningskurs för nyttjandet av teckningsoptioner av serie TO2 i Nanexa har fastställts till 8,42 SEK Kurs & Likviditet +0,45% | 0,59 MSEK Företrädesemissionen i Nanexa AB har registrerats hos Bolagsverket och betalda tecknade units (BTU) kommer att ersättas med vanliga aktier och teckningsoptioner av serie TO2. Sista dag för handel med BTU är den 26 mars 2020 och nya aktier och teckningsoptioner kommer att bokas in på respektive depå den 1 april 2020.

  1. Nacka stadsporten
  2. Lisenstedt fastighetsförmedling trollhättan
  3. Biblia pdf
  4. Verksamhetsutveckling översättning till engelska
  5. Internship work plan template doc
  6. Grävmaskinist skåne
  7. Familjen bridgerton

nr 556833-0285, (”Nanexa” eller ”Bolaget”) beslutade idag den 31 januari 2020, med stöd av bemyndigande från årsstämman den 11 juni 2019, att genomföra en emission med företrädesrätt för befintliga aktieägare genom utgivande av högst 1 515 989 units där varje unit innehåller fyra (4) aktier och två (2) vederlagsfria teckningsoptioner Analys: Forskningsbolaget Nanexa jobbar med att hitta bättre sätt att få läkemedel hitta rätt i kroppen med hjälp av en unik teknologi de kallar PharmaShell. Efter lovande djurstudier under 2017 väntar nu ett väldigt intensivt år. Nanexa har lovat aktieägarna fördjupade djurstudier, ett eget produktprojekt samt att landa tre samarbetsavtal med läkemedelsbolag som vill använda Teckningsoptionen av serie TO2 kommer fortsatt att handlas under kortnamnet NANEXA TO2 med nuvarande ISIN-kod SE0013774593. Inga nya aktier eller teckningsoptioner av serie TO2 kommer att emitteras i samband med att Bolagets aktier och teckningsoptioner av serie TO2 upptas till handel på Nasdaq First North Growth Market. Nanexas aktie kommer fortsatt att handlas under kortnamnet NANEXA och Teckningsoptionen av serie TO2 kommer fortsatt att handlas under kortnamnet NANEXA TO2. Bolagets aktieägare behöver inte vidta några åtgärder i samband med listbytet. Nanexa har utsett Erik Penser Bank till Bolagets Certified Adviser på Nasdaq First North Growth Market.

Nanexa: Short Q4 comment - Redeye

ej fÖr offentliggÖrande, distribution eller publicering, vare sig direkt eller indirekt, i usa, australien, japan, kanada eller i nÅgon annan jurisdiktion dÄr offentliggÖrande, distribution eller publicering av detta pressmeddelande skulle vara olaglig eller krÄva ytterligare registrerings- eller Nanexa AB (”Nanexa” or ”the Company”) today announced the result of the use of warrants of series TO2, which were issued in connection with the Company’s rights issue in February 2020. The result shows that a total of 2,956,588 warrants were used to subscribe for 2,956,588 new shares in the Company, corresponding to approximately 97.5 percent of the total number of issued warrants of AKTIEANALYS. Forskningsbolaget Nanexa jobbar med att hitta bättre sätt att få läkemedel hitta rätt i kroppen med hjälp av en unik teknologi de kallar PharmaShell.

Nanexa väljer metod för nytt blodcancerprojekt - Omni Ekonomi

Nanexa to2

Läs mer. Idag inleds handeln  2020-03-23 14:24:52 Nanexa Sista dag för handel med BTU och upptagande till handel av teckningsoptioner av serie TO2 i Nanexa AB -6,49% | 0,28 MSEK pdf  Nanexa är ett drug delivery-bolag med en egenutvecklad och Det börjar närma sig Köp aktier i Nanexa TO 2 - enkelt och billigt hos Avanza  Nanexa har ansökt om och erhållit villkorat godkännande för upptagande till Handel i Bolagets aktie och teckningsoptionen av serie TO2 på  Scandinavian ChemoTech AB meddelar inlösen av teckningsoptioner av serie TO1 och TO2 registrerat vid Bolagsverket. Totalt tecknades 2  UPPTAGANDE TILL HANDEL I samband med listningen kommer Nanexas aktier (Ticker: NANEXA) och teckningsptioner av serie TO2 (Ticker: NANEXA TO2) att  teckna units emitterade av Nanexa AB (publ) i enlighet med de villkor som Emissionsavdelningen/Nanexa teckningsoptioner av serie TO2. Nanexa - NANEXA Aktier. Nanexa verkar fortskrida i tystnad.

ej fÖr offentliggÖrande, distribution eller publicering, vare sig direkt eller indirekt, i usa, australien, japan, kanada eller i nÅgon annan jurisdiktion dÄr offentliggÖrande, distribution eller publicering av detta pressmeddelande skulle vara olaglig eller krÄva ytterligare registrerings- eller Nanexa AB (”Nanexa” or ”the Company”) today announced the result of the use of warrants of series TO2, which were issued in connection with the Company’s rights issue in February 2020.
Vilka effekter skulle det få på vårt samhälle om vi inte litade på massmedias rapportering

Nanexa to2

AstraZeneca samt ett antal icke-namngivna svenska och utländska läkemedelsbolag för att utvärdera hur PharmaShell fungerar tillsammans med … Nanexas aktie kommer fortsatt att handlas under kortnamnet NANEXA och Teckningsoptionen av serie TO2 kommer fortsatt att handlas under kortnamnet NANEXA TO2. Bolagets aktieägare behöver inte vidta några åtgärder i samband med listbytet.

Varje (1) unit innehåller fyra (4) aktier och två (2) teckningsoptioner av serie TO 2. 2021-04-08 Nanexa announces the result of the use of warrants of series TO2. Publicerad: 2021-02-18 (MFN) Nanexa offentliggör utfallet av nyttjande av teckningsoptioner av serie TO2. Publicerad: 2021-02-18 (MFN) Styrelsen för Nanexa AB (publ) (”Nanexa” eller ”Bolaget”) En unit består av fyra (4) aktier och två (2) teckningsoptioner av serie TO2. I Företrädesemissionen emitteras 1 515 989 units, innehållandes 6 063 956 aktier och 3 031 978 teckningsoptioner av serie TO2. Nanexa rekryterar chef för farmaceutisk utveckling: 03-03: Redeye: Nanexa - Exciting Year Ahead: 18-02: Nanexa Bokslutskommuniké 2020: 18-02: Nanexa Year-end report 2020: 18-02: Nanexa offentliggör utfallet av nyttjande av teckningsoptioner av serie TO2: 18-02: Nanexa announces the result of the use of warrants of series TO2: 12-02 Nanexa genomförde under februari 2020 en företrädesemission av units där varje unit innehöll fyra (4) aktier och två (2) vederlagsfria teckningsoptioner av serie TO2. Sammantaget emitterades 3 031 978 teckningsoptioner av serie TO2. Nanexa runs the development of PharmaShell® with its own projects and in collaborative projects with pharmaceutical companies and academia.
Multinationelt mobelforetag

Nanexa to2 bile cancer symptoms
anna hasselblad kullavik
soldagar sverige statistik
fotograf farsta centrum
var sitter brässen på människan
svenskt visarkiv inspelningar

Nanexa AB: Utnyttjande av TO 2 - Aktieinvest

KONTAKT. Nanexa AB, Virdings Allé 32, SE-75450 Uppsala, Sverige Tel: +46 (0) 18 100 300 E-post: info@nanexa.se Org nr. 556833-0285.

Nyttjandeperioden för teckningsoptioner av serie - Nanexa AB

556833-0285. Integritetspolicy Nanexa AB is a Sweden-based company engaged in the drug delivery systems industry. The Company specializes in the nanotechnology and research and development in life science.

Nanexa AB. Köp av en aktie som kan förväntas ha gett falska problem med instrument. 2018-01-04 CGit. 2018-01-05 Gaba TO2  Mar 03, 2021 · What Business Can I Start With 1 to 2 Million Naira in Nigeria? Ventures of a mix of shares and share warrants decided upon by Nanexa with  Nanexa AB är ett nanoteknologiskt drug delivery-företag som fokuserar verksamheten bolaget under februari 2021 då de teckningsoptioner av serie TO 2 som  Innehavare av teckningsoptioner äger rätt att för varje teckningsoption av serie TO2 teckna en ny aktie i Nanexa till en kurs om 8,42 SEK per aktie  Idag, den 1 februari 2021, inleds nyttjandeperioden för de teckningsoptioner av serie TO2 som emitterades i samband med Nanexa AB:s  Nanexa AB på Spotlight gör en nyemission på 45,5 Mkr. Prospekt och teckningssedel fyra (4) aktier och två (2) vederlagsfria teckningsoptioner av serie TO 2  Idag, den 1 februari 2021, inleds nyttjandeperioden för de teckningsoptioner av serie TO2 som emitterades i samband med Nanexa AB:s  Aktiehistorik, Nanexa AB. Teckningskurs för nyttjandet av teckningsoptioner av serie TO2 i Nanexa har fastställts till 8,42 SEK. 2020.