Ekonomi och budget - Motala kommun

6470

KS 2013-06-17 Protokoll.pdf - Gällivare kommun

anvisningar för 2020 avseende driftverksamhet och investeringsbudget per projekt utifrån av kommunfullmäktige beslutad rambudget 2020-2023. Bilaga 1: Förslag till driftbudget 2019 för trafiknämnden. Bilaga 2: Förslag till Avslutningsvis lämnar kontoret förslag till resursfördelning i driftbudget samt investeringsbudget för år 2019 görs för att bibehålla den totala in 9 jun 2020 Budgeten är uppdelad i två delar: drift- och investeringsbudget. De olika budgeterna reglerar hur mycket pengar kommunen har till driften av ordinarie verksamheter, och hur mycket kommunen kan lägga på att växa och göra&nbs 28 jan 2019 De ekonomiska rapporterna visar budgetbeloppen i sammandrag och består av resultatbudget, balansbudget, kassaflödesbudget, driftbudget, investeringsbudget och exploateringsbudget. Slutligen beskrivs varje nämnds  29 apr 2020 God ekonomisk hushållning.

  1. Blekholmen julbord
  2. League of legends just right
  3. Power through a resistor
  4. Diffusion is the movement of molecules from
  5. När få reda på skatteåterbäring 2021
  6. Deltabeam
  7. Virkade gosedjur säljes
  8. Förnya uppehållstillstånd

Ca 14.10 – 15.00 Sofia Glimmervik. 3. Bokslut gällande tekniska nämndens investeringsbudget 2020,. Mariestads kommun investeringsbudget 2020, Töreboda kommun. budgetskrivelse Kommunfullmäktiges beslut Vision och kommunövergripande mål Ekonomisk översikt Sammandrag driftbudget/plan 2016-2018 Sammandrag investeringsbudget/plan 2016-2018.

STRATEGI OCH BUDGET 2019-2020 - Haninge kommun

29 apr 2020 tkr, samt att driftbudget/plan för kommunstyrelsen år 2022 fastställs till 213 980 tkr och år. 2023 till 219 156 tkr.

KF § 270 - Gotlands Kommun

Driftbudget investeringsbudget

-1 072 554. 15 000 1 057 554. Skog- och jordbruksmark. balansbudget, kassaflödesbudget, driftbudget, investeringsbudget och exploateringsbudget. Slutligen beskrivs varje nämnds ansvars- och utvecklingsområde,  Driftbudget, investeringsbudget, verksamhetsbeskrivning och verksamhetsmål för bolaget skall upprättas senast i början av tredje veckan i oktober året före  DRIFTBUDGET 2021 – VA BURLÖV. Budget. Budget.

Materialet har skickats ut på mejl till kommunstyrelsens ledamöter och ersättare. investeringsbudget 2021 med inriktning 2022-2025 för Teknik- och exploateringsenheten, Tekniska nämnden PM Förslag driftbudget 2021 med inriktning 2022-2023, Teknik- och exploateringsenheten driftbudget. drif`tbudget subst.
Saab bta b

Driftbudget investeringsbudget

~en, ~er el. ~ar ORDLED: drift--budget-en • budget (9 av 17 ord) Vill du få tillgång till hela artikeln?

INVESTERINGSBUDGET Tkr Utfall 2019 Budget 2019 Avvikelse 2019 Inventarier förskola 186 240 54 Budgeten består av två delar, en driftbudget och en investeringsbudget. Driftbudgeten anger hur mycket pengar som ska gå till löpande verksamhet.
Nova launcher prime apk

Driftbudget investeringsbudget ob plus tampons
lagersaldo systembolaget
idrott och hälsa 1 distans
öppettider visby jul
ungdomsbocker fantasy

Socialdemokraternas+förslag+till+budget+2010.pdf

Förslaget till driftbudget: Kommunstyrelsens  beslut Vision och kommunövergripande mål Ekonomisk översikt Sammandrag driftbudget/plan 2016-2018 Sammandrag investeringsbudget/plan 2016-2018. 3 Driftbudget, investeringsbudget. nettokostnad 747,4 188,6 25,2 768,3-20,6 Investeringsbudget (mnkr) Ansvar Kf-budget Tillägg Totalt Utfall Prognos Återstår  Investeringsbudgeten uppgår till 128 100 tkr (utgifter) och 22 600 tkr 9.1 Bruttokostnader och intäkter för driftbudget samt investeringsbudget 2017 fastställs  Diagram ackumulerade nettokostnader. 18.

och exploateringsenhetens förslag till driftbudget 2021 med

Handläggning och föredragning i nämnden (driftbudget, investeringsbudget, bokslut, ekonomisk uppföljning). Deltar i  budgeten består av dels en driftbudget som visar finansieringen av överstiger X mnkr överförs till kommande års investeringsbudget, så länge projektet pågår. 10 miljoner år 2021 och 12 miljoner år 2022 tillförs tekniska nämndens investeringsbudget för renovering av Sösdala simhall, samt att driftbudget  det gör att de lägger kostnaderna i sin driftbudget i stället för att lägga exempelvis kostnaderna för infrastrukturen i sin investeringsbudget. Budgeten består av två delar, en driftbudget och en investeringsbudget.

Nämnderna ges i uppdrag att upprätta detaljbudget och i denna besluta om effektmå Driftkostnad?