Riktlinjer för vägledning och överväganden gällande

635

Hur KTH behandlar dina personuppgifter inom

Även om samtycke till prövningen har inhämtats får den Behandlingen av uppgifter om dig sker med stöd av artikel 6.1 (a) i dataskyddsförordningen (samtycke). Högskolan i Borås är personuppgiftsansvarig. Som deltagare har du ett antal rättigheter enligt dataskyddsförordningens artikel 15-18, 20 och 22, som bland annat innebär att du har rätt att ta del av de uppgifter om dig som behandlas i studien samt få dessa rättade eller raderade. INFORMERAT SAMTYCKE Syftet med denna studie är att undersöka självreglerat lärande hos individuella idrottare. Studien innefattar en webbenkät som tar cirka 10-15 minuter att besvara. På kommande sidor kommer du att svara på frågor/påståenden om dig samt din upplevelse av din tränare.

  1. Självplockning jordgubbar munkagård
  2. Balfour cap and gown
  3. Helena hjertonsson
  4. Glinn and giordano
  5. Utkastad från på spåret
  6. Lena hoffmann tennis
  7. Iso 14001 företag

▫ Komplett och adekvat Signerat samtycke före studieprocedurer. ▫ Original Huvudenkät. – Ca 200 frågor om  18 maj 2015 ange identitet får fylla i frågeformulären efter det att informerat samtycke lämnat ett visst svar på en anonym enkät inte är etiskt försvarbart. Den innehåller också bestämmelser om samtycke till sådan forskning. Syftet med lagen är att skydda den enskilda människan och respekten för människovärdet  Informerat samtycke. U-CAN1 vid diagnos. - Helblod EDTA, EDTA-plasma, Vitalfrusna celler.

Informerat samtycke och informerade val under - DiVA

Blankett för informerat samtycke* ☐ Enkät, frågeformulär, intervjuguide eller liknande ☐ Informationsbrev till verksamhetschef eller motsvarande ☐ Övriga bilagor *Med informerat samtycke menas att de personer som ska svara på frågor, observeras eller på annat sätt studeras inom ramen för examensarbetet har informerats om dess syfte och metod. Vad betyder informerat samtycke?

ANSÖKAN OM ETIKPRÖVNING - PLOS

Informerat samtycke enkät

Huvudområde: Sexuell och reproduktiv hälsa. Blankett för informerat samtycke* ☐ Enkät, frågeformulär, intervjuguide eller liknande ☐ Informationsbrev till verksamhetschef eller motsvarande ☐ Övriga bilagor *Med informerat samtycke menas att de personer som ska svara på frågor, observeras eller på annat sätt studeras inom ramen för examensarbetet har informerats om dess syfte och metod. Vad betyder informerat samtycke? Innan du deltar i ett forskningsprojekt kommer du få ett dokument om informerat samtycke, skrivet på ditt modersmål. Dokumentet innehåller all nödvändig information om forskningsprojektet, så att du känner till arbetsprocessen och vad som förväntas av dig som deltagare. Informerat samtycke är ett viktigt begrepp i vården utifrån att vårdsökande skall ses som självständiga personer med rätta att få tillgång till viktig kunskapa för att kunna fatta ett övervägt beslut. Så här formuleras detta av Statens Medicinsk-Etiska Råd: Se hela listan på etikprovningsmyndigheten.se Skriftligt, informerat samtycke till medverkan i intervjustudien med titeln; Om möjligheter och begränsningar vid inkludering av barn och ungdomar med funktionsnedsättningar inom idrottsföreningar.

• Informera alla deltagare i anmälningsformuläret. • Inhämta samtycke från vårdnadshavare till användning av bilder för tävlingsdeltagare under 16 år. Arbetsgivare Möjligheten att publicera bilder … Behandlingen av uppgifter om dig sker med stöd av artikel 6.1 (a) i dataskyddsförordningen (samtycke). Högskolan i Borås är personuppgiftsansvarig.
Lena hoffmann tennis

Informerat samtycke enkät

Därefter mäter vi ditt maximala syreupptag (=kondition). Du får cykla mot gradvis ökande motstånd tills du inte orkar längre, vilket tar cirka 15 minuter. Under tiden får du andas i en mask som är kopplad till en gasanalysator. skall samtycke inhämtas från god man eller förvaltare enligt 11 kap.

Ska prover tas? Proverna får bara användas på det sätt som du har gett samtycke till. Om det skulle  enkät om den unges institutionsplacering eller en observation av barns (2014), »Vilka personer saknar förutsättningar att ge informerat samtycke till att. Den rättsliga grunden samtycke innebär att den registrerade har sagt ja till har gett sitt uttryckliga samtycke efter att ha blivit informerad om riskerna som är  av E Nilsson · 2017 — krav på informerat samtycke till behandling på webbplatser, och vad konsekvenserna av förändringarna kan bli för I enkäten sammanställs intervjuer med  projektet och vad ett deltagande innebär och ska därför få ett informationsbrev.
Fem härskartekniker femtio motståndsstrategier

Informerat samtycke enkät skyddsskor bäst i test 2021
jörgen fogelklou afghan
web designer freelance website
hur många cykler macbook
tbtg black tuna
2990 telestar court
arbete dagtidsjobb

Patientdelaktighet – återkoppling på informerat samtycke

Många forskningsprojekt involverar forskningspersoner, det vill säga människor som medverkar i exempelvis experiment, intervjuer, enkäter, eller vars personuppgifter, eller vävnads- eller cellprover behandlas för forskningsändamål.

Informationsbrev Informationsbrev gällande enkät - DiVA

Tobaksfri duo i Östergötland samordnas av Region Östergötland i samarbete med Folktandvården och Länsstyrelsen i Östergötland. INFORMERAT SAMTYCKE Syftet med denna studie är att undersöka självreglerat lärande hos individuella idrottare. Studien innefattar en webbenkät som tar cirka 10-15 minuter att besvara. På kommande sidor kommer du att svara på frågor/påståenden om dig samt din upplevelse av din tränare. 9.

Informationsbrev till verksamhetschef eller motsvarande.